"From inspired thinking comes inspired execution"

Congruent, et konsulentselskap som jobber ut fra autentisk ledelsesfilosofi

Vårt spesialfelt er å trene og utvikle lederes og medarbeideres personlige innsikt, samhandling- og relasjonskompetanse i praksis.

Vi er et operativt miljø med kompetanse og erfaring fra akademia, forskning og praktisk ledelsesutøvelse, og fungerer som prosessveiledere og trenere for ledere og organisasjoner med behov for støtte i utvikling- og endringsprosesser.

Våre oppdrag spenner seg fra konkrete behov for den enkelte leder, til større prosjekter som omfatter utvikling av organisasjoner.

Vi kan bistå deg og din organisasjon innen for:

 • Organisasjonsutvikling
 • Kulturutvikling
 • Teamutvikling
 • Leder opplæring og lederutvikling
 • Omdømme og omdømmeutvikling
 • Lederstøtte og lederveiledning
 • Coaching
 • Konflikthåndtering og konfliktkartlegging
 • Kandidatvurderinger i rekrutteringsprosesser
 • Omstilling og karriereveiledning
 • Skreddersydde kurs, workshops og foredrag

Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss:
inspired-thinking@congruent.no eller telefon 90 90 17 17.